Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

4 tháng trước

1,370,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

4 tháng trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

4 tháng trước

1,550,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

4 tháng trước

1,100,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

4 tháng trước

1,270,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

4 tháng trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

4 tháng trước


0961.00.8983