Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

1 tuần trước

1,370,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

Huỳnh Thanh Hòa

1 tuần trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

1 tuần trước

1,550,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Nguyễn Văn Vương

1 tuần trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 101.2

Căn hộ, Văn phòng

Hà Hoàng Khánh

1 tuần trước

2,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 101.2

Căn hộ, Văn phòng

1 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 47.83

Căn hộ

Phạm Văn Sáng

1 tuần trước

1,170,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 47.83

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

Đinh Văn Hậu

2 tuần trước

1,100,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

Phạm Văn Sáng

2 tuần trước

1,270,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Hà Hoàng Khánh

2 tuần trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

2 tuần trước


0961.00.8983