Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

2 tháng trước

1,370,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

2 tháng trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

2 tháng trước

1,550,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.4

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Đỗ Thị Lan Anh

2 tháng trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 101.2

Căn hộ, Văn phòng

Triệu Việt Hùng

2 tháng trước

2,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 101.2

Căn hộ, Văn phòng

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 47.83

Căn hộ

Phạm Văn Sáng

2 tháng trước

1,170,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 47.83

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

Nguyễn Tuấn Anh

2 tháng trước

1,100,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

Phạm Văn Sáng

2 tháng trước

1,270,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.1

Căn hộ

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

2 tháng trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

2 tháng trước


0961.00.8983