Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Từ40,000,000VNĐ40,000,000VNĐ/Tháng

KT-01 Kiot cho thuê Nguyễn Hữu Thọ

97 Nguyễn Hữu Thọ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

M2: 590

Kiot

Nguyễn Thị Quốc Khánh

2 ngày trước

Từ40,000,000VNĐ40,000,000VNĐ/Tháng

M2: 590

Kiot

2 ngày trước

1,030,000,000VNĐ18,727,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 55

Căn hộ

Đinh Văn Hậu

1 tháng trước

1,030,000,000VNĐ18,727,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 55

Căn hộ

1 tháng trước

3900000001,300,000,000VNĐ19,000,000VNĐ/M2

CT11-1 Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 68.3

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

2 tháng trước

3900000001,300,000,000VNĐ19,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 68.3

Căn hộ

2 tháng trước

3400000001,134,000,000VNĐ18,000,000VNĐ/M2

CT12-37 Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 63

Căn hộ

Nguyễn Mạnh Hùng

2 tháng trước

3400000001,134,000,000VNĐ18,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 63

Căn hộ

2 tháng trước

4500000001,500,000,000VNĐ19,400,000VNĐ/M2

CT12-36 Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 77.3

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

2 tháng trước

4500000001,500,000,000VNĐ19,400,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 77.3

Căn hộ

2 tháng trước

3210000001,070,000,000VNĐ20,000,000VNĐ/M2

CT12-33 Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

Nguyễn Mạnh Hùng

2 tháng trước

3210000001,070,000,000VNĐ20,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 53.5

Căn hộ

2 tháng trước


0962.158.812