Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Gấp
12000000004,000,000,000VNĐ32,180,000VNĐ/M2
Cần bán

CT2 Skylight 125D Minh Khai

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 124.3 M2
GấpThương lượng
1,030,000,000VNĐ18,727,000VNĐ/M2
Cần bán

Tòa L CC Xuân Mai Complex, Dương Nội

 • 2 PN
 • 1 PT
 • 55 M2
Thương lượng
3900000001,300,000,000VNĐ19,000,000VNĐ/M2
Cần bán

CT11-1 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 1 PT
 • 68.3 M2
Đặc sắc Thương lượng
3750000001,250,000,000VNĐ19,200,000VNĐ/m2
Cần bán

CT12-39 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 65.1 m2
Đặc sắc Thương lượng
3150000001,050,000,000VNĐ18,700,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-38 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 56.2 M2
Thương lượng
3400000001,134,000,000VNĐ18,000,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-37 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 63 M2
Thương lượng
4500000001,500,000,000VNĐ19,400,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-36 Kim Văn Kim Lũ

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 77.3 M2
Đặc sắc Thương lượng
3750000001,250,000,000VNĐ19,200,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-35 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 65.1 M2
Hot
3210000001,070,000,000VNĐ19,000,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-34 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 56.2 M2
Thương lượng
3210000001,070,000,000VNĐ20,000,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-33 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 53.5 M2
Gấp
246000000820,000,000VNĐ18,200,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-32 Kim Văn Kim Lũ

 • 1 PN
 • 1 PT
 • 45 M2
Thương lượng
270000000900,000,000VNĐ20,000,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-31 Kim Văn Kim Lũ

 • 1 PN
 • 1 PT
 • 45 M2
Gấp
270000000900,000,000VNĐ16,800,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-30 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 1 PT
 • 53.5 M2
Thương lượng
276000000920,000,000VNĐ15,200,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-29 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 1 PT
 • 60.4 M2
Hot
4050000001,350,000,000VNĐ18,300,000VNĐ/M2
Cần bán

CT12-28 Kim Văn Kim Lũ

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 73.6 M2

0962.158.812