Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Bao sang tênGấpThương lượng
1,370,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3665 Rice City Linh Đàm

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 61.8 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
2,260,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3695 Chung Cư Viện 103

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 111.56 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
1,550,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3719 Vinaconex 2

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 54.4 M2
Đặc sắc Bao sang tênGấpThương lượng
1,380,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3710 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 73.6 M2
Đặc sắc Bao sang tênGấpThương lượng
2,300,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3312 Linh Đàm

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 101.2 M2
Đặc sắc Bao sang tênGấpThương lượng
1,170,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3439 Linh Đàm

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 47.83 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
1,100,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3607 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 53.5 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
1,270,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3499 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 65.1 M2
Bao sang tênGấp
1,380,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3358 Kim Văn Kim Lũ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 73.6 M2
GấpThương lượng
900,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3640 Linh Đàm

 • 1 PN
 • 1 PT
 • 45 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
1,460,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3784 Sails Tower Sông Nhuệ

 • 2 PN
 • 2 PT
 • 97.3 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
3,850,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3552 Chung cư Hapulico Complex

 • 3 PN
 • 2 PT
 • 128 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
1,370,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3566 Vinaconex 2

 • 1 PN
 • 1 PT
 • 48.6 M2
Bao sang tênGấpThương lượng
4,900,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3571 Trung Hòa Nhân Chính

 • 3 PN
 • 3 PT
 • 152.5 M2
GấpThương lượng
880,000,000VNĐ
Cần bán

CC-3599 Linh Đàm

 • 1 PN
 • 1 PT
 • 48.1 M2

0961.00.8983