Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

Huỳnh Thanh Hòa

1 tuần trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

1 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

Huỳnh Thanh Hòa

2 tuần trước

1,270,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

2 tuần trước


0961.00.8983