Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

4 tháng trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

4 tháng trước

1,270,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 71.44

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

5 tháng trước

1,428,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 71.44

Căn hộ

5 tháng trước


0961.00.8983