Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 64.49

Căn hộ

4 tháng trước

1,700,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 64.49

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 67

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

5 tháng trước

1,900,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 67

Căn hộ

5 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

5 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

5 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

5 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

5 tháng trước

M2: 81

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

6 tháng trước

2,300,000,000VNĐ

M2: 81

Căn hộ

6 tháng trước

3,680,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127

Căn hộ

6 tháng trước

3,680,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127

Căn hộ

6 tháng trước


0961.00.8983