Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 64.49

Căn hộ

Đinh Văn Hậu

2 tuần trước

1,700,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 64.49

Căn hộ

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 67

Căn hộ

Huỳnh Thanh Hòa

1 tháng trước

1,900,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 67

Căn hộ

1 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

1 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

1 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

1 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

1 tháng trước

M2: 81

Căn hộ

Hà Hoàng Khánh

2 tháng trước

2,300,000,000VNĐ

M2: 81

Căn hộ

2 tháng trước

3,680,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127

Căn hộ

Phạm Văn Sáng

2 tháng trước

3,680,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127

Căn hộ

2 tháng trước


0961.00.8983