Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

4 tuần trước

3,381,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

4 tuần trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

Đinh Văn Hậu

4 tuần trước

3,499,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

4 tuần trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

Hà Hoàng Khánh

1 tháng trước

4,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

1 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 96

Căn hộ

Huỳnh Thanh Hòa

1 tháng trước

4,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 96

Căn hộ

1 tháng trước


0961.00.8983