Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 109

Căn hộ

Đỗ Hồng Đức

5 tháng trước

2,510,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 109

Căn hộ

5 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 74.1

Căn hộ

Đỗ Thị Lan Anh

5 tháng trước

2,250,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 74.1

Căn hộ

5 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 108

Căn hộ

5 tháng trước

2,322,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 108

Căn hộ

5 tháng trước


0961.00.8983