Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Mai Chi

Chăm sóc Khách hàng tại BĐS Vạn Xuân

Hơn 3 năm kinh nghiệm tư chăm sóc khách hàng.

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 69

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

3 tháng trước

1,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 69

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

3 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

3 tháng trước

1,035,000,000VNĐ

CC-3315 KĐT Xa La

khu đô thị Xa La, quận Hà Đông

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

3 tháng trước

1,035,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

3 tháng trước

1,250,000,000VNĐ

CC-3206 Kim Văn Kim Lũ

Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

4 tháng trước

1,250,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65

Căn hộ

4 tháng trước

1,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 65

Căn hộ

Nguyễn Mai Chi

4 tháng trước

1,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 65

Căn hộ

4 tháng trước


0961.00.8983