Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Triệu Việt Hùng

Tư vấn BĐS tại BĐS Vạn Xuân

Hơn 3 năm kinh nghiệm tư vấn bất động sản.

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

3 tháng trước

1,380,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.6

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 97.3

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

3 tháng trước

1,460,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 97.3

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 61

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

3 tháng trước

1,830,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 61

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.5

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

3 tháng trước

3,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.5

Căn hộ

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.3

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

4 tháng trước

1,050,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 54.3

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 68

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

4 tháng trước

1,145,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 68

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 63

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

4 tháng trước

1,100,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 63

Căn hộ

4 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

Triệu Việt Hùng

4 tháng trước

4,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

4 tháng trước


0961.00.8983