Nguyễn Thùy Chi - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Thùy Chi

Tư vấn BĐS tại BĐS Vạn Xuân

Hơn 3 năm kinh nghiệm tư vấn bất động sản.

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

6 tháng trước

1,760,000,000VNĐ22,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 80

Căn hộ

6 tháng trước

1,980,000,000VNĐ21,975,000VNĐ/M2

M2: 90.1

Căn hộ

6 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127.6

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

11 tháng trước

5,000,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 127.6

Căn hộ

11 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 69

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

11 tháng trước

1,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 69

Căn hộ

11 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

12 tháng trước

2,150,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79

Căn hộ

12 tháng trước

1,035,000,000VNĐ

CC-3315 KĐT Xa La

khu đô thị Xa La, quận Hà Đông

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

12 tháng trước

1,035,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

12 tháng trước

5,427,000,000VNĐ45,225,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 120

Kiot

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

5,427,000,000VNĐ45,225,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 120

Kiot

1 năm trước

5,967,000,000VNĐ45,204,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 132

Kiot

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

5,967,000,000VNĐ45,204,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 132

Kiot

1 năm trước

7,353,000,000VNĐ45,110,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 163

Kiot

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

7,353,000,000VNĐ45,110,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 163

Kiot

1 năm trước

7,200,000,000VNĐ40,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 180

Kiot

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

7,200,000,000VNĐ40,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 180

Kiot

1 năm trước