Tòa B Vinaconex 2 - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76.1

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

1,864,000,000VNĐ24,494,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76.1

Căn hộ

1 năm trước

PN: 1Phòng tắm: 1M2: 43.3

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

1,140,000,000VNĐ26,327,000VNĐ/M2

PN: 1Phòng tắm: 1M2: 43.3

Căn hộ

1 năm trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76.1

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

1,900,000,000VNĐ24,967,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76.1

Căn hộ

1 năm trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79.2

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

1,980,000,000VNĐ25,000,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 79.2

Căn hộ

1 năm trước

PN: 1Phòng tắm: 1M2: 43.3

Căn hộ

Nguyễn Thùy Chi

1 năm trước

1,150,000,000VNĐ26,558,000VNĐ/M2

PN: 1Phòng tắm: 1M2: 43.3

Căn hộ

1 năm trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.3

Căn hộ

Vạn Xuân

1 năm trước

1,750,000,000VNĐ26,799,000VNĐ/M2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 65.3

Căn hộ

1 năm trước