Bao sang tên - Trang 24 trên 24 - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

1,370,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 61.8

Căn hộ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

3 năm trước

2,260,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 111.56

Căn hộ

3 năm trước