Quận Hà Đông - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 97.3

Căn hộ

9 tháng trước

1,460,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 97.3

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 77.1

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

9 tháng trước

2,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 77.1

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 95.1

Căn hộ

Nguyễn Thị Tân

9 tháng trước

2,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 95.1

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 68

Căn hộ

9 tháng trước

1,145,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 68

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

9 tháng trước

950,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.8

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

9 tháng trước

1,035,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 58

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 66.3

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

9 tháng trước

970,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 66.3

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 70

Căn hộ

9 tháng trước

1,050,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 70

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.6

Căn hộ

Nguyễn Thị Tân

9 tháng trước

970,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 62.6

Căn hộ

9 tháng trước