Quận Hai Bà Trưng - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.2

Căn hộ

Nguyễn Thị Tân

9 tháng trước

1,831,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 73.2

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

Nguyễn Thị Quốc Khánh

9 tháng trước

3,381,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

9 tháng trước

3,499,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2M2: 76

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

10 tháng trước

4,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3M2: 102

Căn hộ

10 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 96

Căn hộ

10 tháng trước

4,300,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 96

Căn hộ

10 tháng trước