Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
1,250,000,000VNĐ19,201,000VNĐ/M2

CC4452 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,250,000,000VNĐ19,201,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 65.1M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2

CC4344 Bán căn hộ CT12C Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,050,000,000VNĐ18,683,000VNĐ/M2

CC4353 Bán căn hộ CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,050,000,000VNĐ18,683,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 56.2M2
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2

CC4357 Bán căn hộ CT12C Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 73.6M2
1,150,000,000VNĐ21,495,000VNĐ/M2

CC4360 Bán căn hộ CT12A Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,150,000,000VNĐ21,495,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,150,000,000VNĐ21,178,000VNĐ/M2

CC4363 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,150,000,000VNĐ21,178,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 1Phòng tắm
 • 54.3M2
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2

CT4383 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 73.6M2
1,200,000,000VNĐ18,433,000VNĐ/M2

CT4381 Bán căn hộ CT12C Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,200,000,000VNĐ18,433,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 65.1M2
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2

CT4377 Bán căn hộ CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội, Việt Nam
1,450,000,000VNĐ19,701,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 73.6M2
1,100,000,000VNĐ18,211,000VNĐ/M2

CC4375 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,100,000,000VNĐ18,211,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 1Phòng tắm
 • 60.4M2
1,050,000,000VNĐ19,337,000VNĐ/M2

CC4369 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,050,000,000VNĐ19,337,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 54.3M2

0961.00.8983