Bán chung cư quận Hoàng Mai | BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
1,980,000,000VNĐ21,975,000VNĐ/M2
1,980,000,000VNĐ21,975,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 90M2
1,760,000,000VNĐ22,000,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 80M2
1,644,000,000VNĐ22,999,000VNĐ/M2
1,644,000,000VNĐ22,999,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 71M2
1,980,000,000VNĐ22,000,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 90M2
2,700,000,000VNĐ26,011,000VNĐ/M2
2,700,000,000VNĐ26,011,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 103M2
1,850,000,000VNĐ26,428,000VNĐ/M2
1,850,000,000VNĐ26,428,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 70M2
1,500,000,000VNĐ19,933,000VNĐ/M2
1,500,000,000VNĐ19,933,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 75M2
1,250,000,000VNĐ19,201,000VNĐ/M2

CC4452 Bán chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,250,000,000VNĐ19,201,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 65.1M2
1,220,000,000VNĐ19,365,000VNĐ/M2
1,220,000,000VNĐ19,365,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 63M2
1,350,000,000VNĐ18,493,000VNĐ/M2

CC4455 Bán chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,350,000,000VNĐ18,493,000VNĐ/M2
 • 3Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 73M2
1,150,000,000VNĐ19,039,000VNĐ/M2
1,150,000,000VNĐ19,039,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 1Phòng tắm
 • 60.4M2
950,000,000VNĐ17,757,000VNĐ/M2

CC4403 Bán chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
950,000,000VNĐ17,757,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,030,000,000VNĐ18,968,000VNĐ/M2

CC4459 Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ

Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội
1,030,000,000VNĐ18,968,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 54.3M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2

CC4344 Bán căn hộ CT12C Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,100,000,000VNĐ20,560,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 53.5M2
1,050,000,000VNĐ18,683,000VNĐ/M2

CC4353 Bán căn hộ CT12B Kim Văn Kim Lũ

Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội
1,050,000,000VNĐ18,683,000VNĐ/M2
 • 2Phòng ngủ
 • 2Phòng tắm
 • 56.2M2