Quận Thanh Xuân - BĐS Vạn Xuân

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 128

Căn hộ

9 tháng trước

3,850,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 128

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3M2: 152.5

Căn hộ

9 tháng trước

4,900,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3M2: 152.5

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 66.5

Căn hộ

9 tháng trước

2,200,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 66.5

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 75.72

Căn hộ

9 tháng trước

1,970,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 75.72

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 50

Căn hộ

9 tháng trước

1,650,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 50

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 61

Căn hộ

9 tháng trước

1,830,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1M2: 61

Căn hộ

9 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 108.3

Căn hộ

9 tháng trước

4,800,000,000VNĐ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2M2: 108.3

Căn hộ

9 tháng trước