So sánh các bảng liệt kê

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Vạn Xuân Group tuyển chuyên viên pháp chế, nhiệm vụ: Soạn thảo văn bản, hợp đồng, báo giá, lưu trữ hồ sơ, chứng từ. Làm hồ sơ sang tên sổ đỏ. Giao dịch với ngân hàng và các đối tác khác, …

Tuyển dụng Kỹ sư quản lý tòa nhà

Tuyển dụng Kỹ sư quản lý tòa nhà

Vạn Xuân Group tuyển kỹ sư quản lý tòa nhà, nhiệm vụ: Quản lý và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của tòa nhà. Quản lý nhân sự tòa nhà (hành chính, bảo vệ, tạp vụ…), phát triển khai thác sản phẩm (Tòa nhà mới).