So sánh các bảng liệt kê

Tuyển dụng Giám đốc kinh doanh nội thất

Tuyển dụng Giám đốc kinh doanh nội thất

Vạn Xuân Group tuyển dụng Giám đốc kinh doanh nội thất: làm việc với các công ty sản xuất và các công ty nhập khẩu về nội thất để lựa chọn đối tác hợp tác, nghiên cứu thị trường để lựa chọn sản phẩm phù hợp để định hướng kinh doanh.